Almindelig spidsmus

Sorex araneus

Udbredelse

Almindelig spidsmus er vidt udbredt i Danmark. Den kan dog mangle på nogle af de mindre øer. I hele dens udbredelse forekommer den talrigt.

Udseende

Vægten er sæsonafhængig og kan svinge mellem fem og femten gram.

Hovedet er langt og snuden er spids og med en kropslængde på 5-8 cm og en hale, der måler tre-fire centimeter, er den almindelige spidsmus den største spidsmusart i Danmark.

Pelsen er kort og sortbrun på ryggen, brunlig på siderne, mens den på bugen er lysegrå eller gulbrun.

Føde

Almindelig spidsmus lever især af insekter, insektlarver, snegle, regnorm og edderkopper.

Levevis

Arten holder til i skov, enge, heder, overdrev, marker, ved søer og i haver, hvor der er rigelig med bundvegetation. Her finder den også føden.

I hvileperioderne opholder den almindelige spidsmus sig i kugleformede reder som den laver af mos, græs og blade eller i gange, som den graver i jord.

Almindelig spidsmus har en grådig appetit. På grund af et meget højt stofskifte bliver den nødt til at spise hver anden eller tredje time, og den skal spise 75-80% af sin egen kropsvægt hvert døgn.

Kun i parringstiden færdes hunner og hanner sammen. Ellers lever spidsmusene alene og forsvarer et territorium. Territoriet mærkes med duftstoffer fra kirtler, der findes på begge sider af dyret.

Selvom den almindelige spidsmus kun bliver omkring halvandet år gammel, kan den nå at sætte rigtig mange unger i verden. Parringssæsonen starter i april, og en hun kan få op til tre kuld på et år. Hvert kuld består af 4-8 unger.

Naturlige fjender

Perleugle, slørugle, grævling og ræv er blandt de rovdyr der æder spidsmus, men prædationen synes ikke at påvirke bestanden. Kun i de år, hvor der er få andre mus, og rovdyrene derfor må spise flere spidsmus, synes antallet at være påvirket. 

Vidste du...?

Spidsmusen har duftkirtler på siden af kroppen, som afgiver en lugt, der kan virke frastødende på rovdyr.

Sådan er almindelig spidsmus beskyttet

Fredet