Grøn frø

Rana esculenta

Udbredelse

Grøn frø findes i det østlige Danmark og pletvis i Jylland op til Hobro. Den er meget almindelig i Det Sydfynske Øhav, men er i øvrigt gået stærkt tilbage på Fyn. På Sjælland mangler den i Hornsherred og findes enkelte steder i Odsherred. Den findes dog også på flere, små, isolerede øer som Årø i Lillebælt, Vejrø ved Samsø, Romsø i Storebælt og Christiansø ved Bornholm.

Udseende

Grøn frø er en stor, kraftig, grøn frø med sorte pletter. Mere brune frøer ses også. Den har ofte en smal, lys stribe ned af ryggen. Den bliver op til 11 cm med hunnerne som de største.

Grøn frø har forskellige lyde. Både hanner og hunner kan kvække, men kun hannerne har kvækkeposer.

Den holder den til omkring vandhullerne hele sommeren og flygter ud i vandet med et stort spring, når man nærmer sig. Øjnene sidder ret tæt sammen oven på hovedet. Det gør den tilpasset til at ligge i vandet og kigge skråt opad.

Den kan kendes fra den anden danske, grønne frø  latterfrøen  på formen af fodrodsknuden, og på, at den som regel kvækker anderledes.

Føde

De voksne frøer har et meget bredt fødevalg, som mere eller mindre kun begrænses af hvad de kan sluge. Lige fra insekter og planter til fugleunger. De æder endda også andre frøer, bl.a. grønne frøer.

Levevis

Grøn frø er opstået som en krydsning mellem kortbenet grøn frø og latterfrø, men er blevet til en selvstændig art gennem nogle specielle forhold omkring dens arvelighed.

Den lever hele året i vandhuller med skov i nærheden.

Grøn frø er den frø, der lægger æg senest på foråret og kræver det varmeste vand. Derfor skal solen helst kunne skinne på hele det vandhul, hvor den yngler. Vandet skal være rent, og der skal være mange vandplanter.

Den lægger sine æg i slutningen af maj i klumper fra 20 op til 1.000 æg, i alt et par tusind æg. Æggene kan være meget forskellige i størrelse. Det fortæller, at de er fra grøn frø. De store haletudser er meget sky, og det er måske grunden til, at de kan klare sig i vandhuller med fisk.

Når æggene er blevet lagt, bliver frøerne på de samme steder, som de har ynglet. Nogle vandrer ud til større moser og søer.

De begynder at gå i vinterdvale i september både på land og i vand.

Naturlige fjender

Grønne frøer ædes af snoge, fiskehejrer, oddere, grævlinger og ildere.

Vidste du...?

Grøn frø er hurtig til at finde nygravede vandhuller, fordi den vandrer meget omkring.

Sådan er den grønne frø beskyttet

Habitatdirektivets bilag V  
Fredet
Gulliste

Den grønne frø er fredet i Danmark, og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel.  Æg og haletudser må dog samles ind i begrænset antal, ligesom de voksne frøer må samles ind i begrænset antal til undervisning og forskning. 

Trusler

Den grønne frø var tidligere almindelig mange steder, men er nu gået kraftigt tilbage og er blevet sjælden på store dele af Fyn og Sjælland. Det skyldes, at dens vandhuller er blevet fyldt op, groet til eller blevet forurenede.