Amerikansk oksefrø

Lithobates catesbeianus 

Oksefrøen er en stor frøart, der stammer fra Nordamerika, hvor den er ret almindelig. Frøen blev bragt til Europa i 1930’erne med henblik på at kunne bruges som føde til mennesker. Sidenhen er den formentlig undsluppet fra private dyrehold og har spredt sig til store dele af Europa. 

Udseende og adfærd

Oksefrøen er mellem 9 og 20 centimeter lang og kan veje op til 0,5 kilo. Dens rygside er grønbrun med mørkebrune eller sorte pletter. Mavesiden er gul eller hvid. Hovedet og munden er meget brede. Oksefrøen er en meget robust art, der kan klare de fleste forhold, og de gør den til en hårdfør invasiv art. Den lever mest i større vandhuller, men kan også findes i mindre vandløb. Den har brug for vandhuller, der ikke tørrer ud om sommeren, for at kunne formere sig. Hunnen lægger op til 30.000 æg hvert år og er en af de mest frugtbare frøarter, der findes. I Europa har den ikke mange naturlige fjender, da kun meget få dyr har oksefrøen og dens yngel som fødeemner. I forhold til andre padder spreder oksefrøen sig hurtigt, og de kan bevæge sig over større afstande. 

Derfor er arten uønsket

Oksefrøen kan skade dansk natur, da den kan fortrænge hjemmehørende frøarter. Den spiser gerne andre frøer og deres yngel, og de kan bære særlige sygdomme, der kan overføres til hjemmehørende frøer. Oksefrøen er desuden svær at kontrollere i naturen, og vi har kun få midler til at begrænse den.

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art

Er arten i Danmark?

Oksefrøen er kun yderst sjældent set i Danmark, hvor enkelte individer formodes at være undsluppet fra fangenskab. Den meget store haletudse, har tidligere været solgt til udsætning i for eksempel havedamme. Frøen er observeret flere steder i Tyskland, og derfor kan man frygte, at arten også vil finde til Danmark. Frøen har spredt sig fra Nordamerika til mange forskellige lande til store dele af Sydamerika, Asien og altså også en lang række europæiske lande. Oksefrøen trives i et tempereret, tropisk og subtropisk klima. Det formodes, at det kolde danske klima kan medvirke til at begrænse frøens udbredelse. Det kan dog ikke udelukkes, at frøen vil kunne etablere bestande enkelte steder i den danske natur. 

På kortet finder du artens nuværende kendte udbredelse i EU

Forvekslingsmuligheder

Den amerikanske oksefrø kan ikke forveksles med andre frøer eller tudser i den danske natur, da den ganske enkelt er væsentlig større.