Lodden søpung

Molgula Manhattensis

Udseende

Lodden Søpung er rund og nærmest kugleformet. Den har et ydre, grågrønt, beskyttende lag, som er loddent og ofte dækket af sandkorn og stumper af skaller og lignende. 

Forvekslingsmuligheder

Der er ingen forvekslingsmuligheder. 

Levevis

Hvor søpunges larvestadie er mobilt, sidder det voksne individ stille på overflader omkring sten og på havnemoler, skribsskrog osv. De lever af at filtrere små fødepartikler ud af vandet. 

Udbredelse

Kom til Danmark fra USA og kan findes i enkelte brakvandsområder og fjorde i Nordsøen til den vestlige Østersø.