Ålens svømmeblæreorm

Anguillicola crassus

Beskyttelse og regulering

Ålens svømmeblæreorm anses for at være en invasiv art, som ikke er mulig at udrydde.

Hvorfor uønsket

Den europæisk ål (  Anguilla anguilla  ) er i kraftig tilbagegang og truet af mange forskellige årsager - en af dem er ålens svømmeblæreorm. Svømmeblæreorme er parasitter, der kan ødelægge ålenes svømmeblære og måske derfor forhindre ålene i at svømme tilbage deres gydeområde i Saragassohavet.

Status for bekæmpelse

Bekæmpelse ikke mulig.

Udbredelse

Ålens svømmeblæreorm stammer oprindeligt fra Stillehavsområdet nær Japan, hvor den er en naturlig parasit hos japansk ål (  Anguilla japonica  ). Svømmeblæreormen blev introduceret til vores region formentlig via akvakultur i omkring 1979.

Udseende

Ålens svømmeblæreorm er en parasit tilhørende familien Dracunculoidea. Den har et ormelignende udseende, hvor overfladen er sort/hvid, glat og slimet. Hannernes kropslængde er 20-60 mm, mens hunnerne måler 47-71.5 mm. Kropsvidden hos hannerne er 0.9-2.8 mm og 3-5.6 mm for hunner.

Forvekslingsmuligheder

Ukendt.

Føde

Ålens svømmeblæreorm er en blodsugende parasit.

Levevis

Svømmeblæreormens livscyklus begynder med, at voksne individer lægger tusindvis af æg i ålens svømmeblære. Æg og nyligt klækkede larver passerer ålens fordøjelsessystem og udskilles i vandet med fæces. I vandet ædes æg og larver af en mellemvært, som ofte er en copepod (et lille krebsdyr), skaldyr eller små fisk. Inden i mellemværten opnår larven sit infektionsstadie. Ålen inficeres med svømmeblæreormen, når den spiser en mellemvært, der indeholder larver. Larven finder vej til ålens svømmeblære via ålens fordøjelsessystem.

Symptomer på, at ål er inficeret med et stort antal parasitter er blødninger og kolaps af svømmeblæren. Ålene bliver mere modtagelige for sygdomme, deres tilvækst hæmmes, og de kan dø af tilstanden. Svømmeblæren er det organ, som gør ål i stand til at svømme og en alvorlig parasitinfektion kan derfor hæmme ålens evne til at svømme og nå til gydeområderne.

Vidste du...?

At ålens svømmeblæreorm oftest spredes mellem lokaliteter ved transport af inficerede ål.