Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Langbørstet meesia

Meesia longiseta

Udbredelse

Arten er i Danmark kendt fra to fund i 1800-tallet, nemlig ved Horreby Lyng på Falster og fra bredden af Hjortesø Sjælland. Den har også været angivet fra Lyngby Åmose. Arten har været eftersøgt i alle tre områder, men blev ikke fundet.

Langbørstet meesia har tidligere været kendt fra nogle steder i Sydsverige, men nu findes den kun i det centrale og nordlige Skandinavien.

Krav til voksesteder

Langbørstet meesia forekommer i mineralrige vældprægede kær og moser, hvor andre sjældne mosser som piberensermos (Paludella squarrosa) og blank seglmos ofte forekommer.

Voksestederne er oftest næringsfattige .

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. DMU, 2000

Vidste du...?

Mosset er tegnet efter det originale danske fund af langbørstet meesia fra Hjorte Sø, 1893 . En del af det tørrede eksemplar blev lagt i vand, så det svulmede op og lignede et frisk mos.

Sådan er langbørstet meesia beskyttet

Habitatdirektivets bilag II  
Bern-konventionens liste I

Hvad kan hjælpe arten?

Langbørstet meesias nuværende udbredelse taget i betragtning er det meget usandsynligt, at den genindvandrer i Danmark.

.