Langbørstet meesia

Meesia longiseta

Udbredelse

Arten er i Danmark kendt fra to fund i 1800-tallet, nemlig ved Horreby Lyng på Falster og fra bredden af Hjortesø Sjælland. Den har også været angivet fra Lyngby Åmose. Arten har været eftersøgt i alle tre områder, men blev ikke fundet.

Langbørstet meesia har tidligere været kendt fra nogle steder i Sydsverige, men nu findes den kun i det centrale og nordlige Skandinavien.

Krav til voksesteder

Langbørstet meesia forekommer i mineralrige vældprægede kær og moser, hvor andre sjældne mosser som piberensermos (Paludella squarrosa) og blank seglmos ofte forekommer.

Voksestederne er oftest næringsfattige .

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. DMU, 2000

Vidste du...?

Mosset er tegnet efter det originale danske fund af langbørstet meesia fra Hjorte Sø, 1893 . En del af det tørrede eksemplar blev lagt i vand, så det svulmede op og lignede et frisk mos.

Sådan er langbørstet meesia beskyttet

Habitatdirektivets bilag II  
Bern-konventionens liste I

Hvad kan hjælpe arten?

Langbørstet meesias nuværende udbredelse taget i betragtning er det meget usandsynligt, at den genindvandrer i Danmark.

.