Hede-rensdyrlav 

Cladonia portentosa

En velkendt og temmelig almindelig lav, som kan findes på de fleste danske heder. Navnet, ”rensdyrlav”, kommer af, at nogle arter er vigtige fødeemner for vilde rensdyr.

Udbredelse

Hede-rensdyrlav er den mest almindelige af de danske rensdyrlaver. Den forekommer i alle dele af landet på egnede habitater.

Udseende

Ligesom de andre rensdyrlaver, har Hede-rensdyrlav en meget busket vækstform. De enkelte stammer forgrener sig hyppigt opefter og laven danner ofte store, indtil 10 cm høje, pudeformede bestande. Lavens forgrening foregår i alle retninger, i modsætning til de fleste andre rensdyrlaver, hvor forgreningen er ensidig. Hede-rensdyrlav har tilmed et gulligt skær pga. et højt indhold af stoffet usninsyre.

Levevis

Hede-rensdyrlav findes fortrinsvist på indlandsheder, klitheder, næringsfattige overdrev og lignende. Den forekommer også ofte på gamle stråtag, hvor den kan dække taget sammen med forskellige arter af bægerlaver. Den er især knyttet til jordtyper som er næringsfattige og sure.

Ligesom de fleste andre lav-arter, kan Hede-rensdyrlav ses hele året.

Vidste du...?

Vidste du, at usninsyre, et stof som kun findes i laver, har anti-mikrobielle og anti-biotiske egenskaber, hvilke man stadigt udforsker anvendelsesmulighederne for?

Trusler

Der findes på nuværende tidspunkt ingen umiddelbare trusler for Hede-rensdyrlav. Arten er dog, på linje med andre jordboende laver, sårbar over for næringsforurening, tilgroning og overgræsning.

Læs mere

U. Søchting (2017), Lav i Klit og Hede – De danske rensdyr- og bægerlaver og deres følgearter, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Thisted

K. Ingólfsdóttir (2002), Usnic Acid, Phytochemistry, 61(7), 729-736