Mosser, lav og alger

Lav

Laver består af svampe, som lever i symbiose med alger eller cyanobakterier.