Mosser, lav og alger

Mosser

Man kender mindst 20.000 arter bladmosser. I Danmark har vi ca. 450 arter.

Lav

Laver består af svampe, som lever i symbiose med alger eller cyanobakterier. Globalt kendes omkring 14.000 lavarter, imens der fra Danmark er fundet ca. 900 lavarter.

Alger