Rødøret, guløret og cumberland terrapin

Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta og Trachemys scripta troostii

Udbredelse

Rødøret, guløret og cumberland terrapiner er små vandlevende skildpadder, der igennem mange år er importeret til Danmark som kæledyr. I den danske natur blev rødøret og guløret terrapin observeret første gang i 1964, hvor de med al sandsynlighed er blevet sat ud fra private hold.
Rødøret og cumberland terrapin stammer oprindeligt fra den sydlige og centrale del af Nordamerika, mens guløret terrapin stammer fra det sydøstlige Nordamerika.
I Danmark er rødøret terrapin mest almindelig, men de tre arter forveksles ofte.

Er arten i Danmark?

Både rødøret og guløret terrapin er observeret på mere end 30 lokaliteter i Danmark hovedsageligt på Sjælland og i Syd- og Midtjylland. Er man i dag ejer af en terrapin, så kan man beholde den, til den dør. Det er strengt forbudt at sætte skildpadderne ud i søer og moser. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Kort over udbredelsen

Udseende

Et tydeligt kendetegn for en terrapin er de mellem 2 - 14 pletter sorte pletter på bugskjolet. 
Terrapiner kan blive op til 30 centimeter lange og veje op til 2 kilo. Voksne hunner er ofte større end jævnaldrende hanner. Skjoldet og huden er grøn eller brun med gule pletter og striber. Fødderne har skarpe kløer og svømmehud. Kønsmodne hanners kløer er længere end hunnens. Unge skildpadder har et blødere og lysere skjold, mens ældre individer har et mørkere og hårdere skjold. Ovenfra set er rygskjoldet er ovalt og i takt med skildpadden bliver ældre, kan der fremkomme tydelige forhøjninger over skjoldet. 

Alle tre arter er ferskvandsskildpadder og kendetegnes blandt andet ved at have en bred, rød plet bag øjnene for rødøret terrapin eller en bred, gul plet bag øjnene for guløret og cumberland terrapin.
Farverne på skildpadderne falmer med alderen. 

Voksne skildpadder kan have et særdeles kraftigt bid.  

Forvekslingsmuligheder

Rødøret terrapin kan forveksles med henholdsvis guløret og cumberland terrapin og omvendt. De kan dog skelnes fra hinanden de røde eller gule pletter bag øjnene.
Da arterne kan parre sig med hinanden kan bestemmelse af arterne være vanskelig. 

Levevis

Terrapiner er tilknyttet ferskvandssøer. Skildpadderne er vekselvarme, dvs. dens kropstemperatur er afhængig af omgivelsernes.
Arten bliver kønsmoden efter fem år, men den kan ikke yngle i Danmark pga. det kolde klima. Klækning af æg kræver 50-60 dage ved 26° C. Dog kan det enkelte individ leve i mange år, ca. 20 år i naturen og 40 år i fangenskab.
Rødøret terrapin er i stand til at overvintre nedgravet i dynd under vand - også trods frost og is. 
De voksne terrapiner er altædende, dog består ca. halvdelen af føden af plantemateriale. Terrapinunger æder fisk, haletudser og vandinsekter.

Vidste du...?

Den rødørede, gulørede og cumberland terrapiner er på EU's liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge eller købe disse terrapiner hos dyrehandleren. Har du en terrapin, må du dog gerne beholde den, til den dør, så længe du sikrer dig, at den ikke formerer sig eller kan slippe fri.

Hvorfor uønsket

Artens negative effekter på økosystemer, habitater og andre arter er ukendt. De fleste individer lever i byerne i søer af begrænset økologisk værdi. Men i søer af værdifuld økologisk værdi, kan den forventes at have en negativ effekt på den naturlige flora og fauna. Terrapiner kan desuden æde padder og haletudser og skade dem med deres skarpe munddele.

Terrapiner kan i sjældne tilfælde overføre parasitter og sygdomme som for eksempel salmonella til hjemmehørende arter. 

Status for bekæmpelse

Arten er sjælden i Danmark og reguleres ikke pt. Det er forbudt at sætte terrapiner ud i den danske natur.

Læs mere om bekæmpelse af rødøret terrapin

Læs mere om

Rødøret terrapin

NOBANIS faktaark - Trachemys scripta

Guløret terrapin og Cumberland terrapin

Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art

Kendetegn og udseende