Havskildpadder 

Læderskildpadde (Dermochelys coriacea), Uægte karette (Caretta caretta), Bastardskildpadde (Lepidochelys kempii)

Udbredelse

Havskildpadderne er meget sjældne strejfgæster i Danmark.

Læderskildpadder blev fundet i 1948 ved Sjællands Odde, 1965 ved Nymindegab og i 1979 i Sejerøbugten. En uægte karette blev fundet i 1971 ved Ulvshale på Møn, og en bastardskildpadde i 1926 ved Hvidesande og i 1974 nord for Gilleleje.

Føde og krav til levesteder

Læderskildpadder yngler i troperne, men ynglede indtil 1930erne også ved Middelhavet. Arten lever af fisk, bløddyr og krebsdyr.

Uægte karette yngler i tropiske og subtropiske have, men også ved Middelhavet. Skildpadden lever af bl.a. snegle, krabber, bløddyr og blæksprutter.

Bastardskildpadde yngler kun på ét sted i den Mexicanske Golf. Arten lever bl.a. af krabber, snegle, muslinger, søpindsvin og søstjerner.

Vidste du...?

Læderskildpadden kan veje op til omkring 900 kg og være næsten tre meter lang.

Uægte karetter bliver ca. en meter lang og vejer omkring 110 kg.

Skjoldet på en bastardskildpadde, der blev taget i et trawl i 1974, målte 53 x 50 cm.

Hvad kan hjælpe arten?

De havskildpadder, man vil få at se i Danmark, vil sandsynligvis være døde skildpadder, der er skyllet op på land. I den forbindelse er det vigtigt at vide, at hverken døde eller levende havskildpadder må indsamles.

Ser man en død havskildpadde, skal man derfor ringe til Naturstyrelsen , tlf.: 7254 2000.