Æskulapsnog

Elaphe longissima/Zamenis longissimus

Udbredelse

Flere eksemplarer indsamlet i 1800-tallet vidner om, at æskulapsnogen levede i Sydsjælland. Der foreligger også data om observationer af arten i Nordsjælland, Jylland og Falster.

Arten blev sandsynligvis set for sidste gang i 1910. Arten menes at være forsvundet fra Danmark.

Krav til levesteder

I Danmark levede æskulapsnog i lysåben egeskov med frodig undervegetation af hassel, tjørn og navr.

Voksne individer lever overvejende af små pattedyr og fugle, mens de ikke-udvoksede æskulapsnoge æder firben, frøer og græshopper.

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt æskulapsnogen skulle blive genfundet i Danmark vil det være vigtigt, at bevare levestedet og omgivende potentielle levesteder.

Vidste du...?

Æskulapsnog-hanner kan blive over to meter lange, mens hunnerne er noget kortere. Hunnen lægger omkring 5-10 æg.