Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Æskulapsnog

Elaphe longissima/Zamenis longissimus

Udbredelse

Flere eksemplarer indsamlet i 1800-tallet vidner om, at æskulapsnogen levede i Sydsjælland. Der foreligger også data om observationer af arten i Nordsjælland, Jylland og Falster.

Arten blev sandsynligvis set for sidste gang i 1910. Arten menes at være forsvundet fra Danmark.

Krav til levesteder

I Danmark levede æskulapsnog i lysåben egeskov med frodig undervegetation af hassel, tjørn og navr.

Voksne individer lever overvejende af små pattedyr og fugle, mens de ikke-udvoksede æskulapsnoge æder firben, frøer og græshopper.

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt æskulapsnogen skulle blive genfundet i Danmark vil det være vigtigt, at bevare levestedet og omgivende potentielle levesteder.

Vidste du...?

Æskulapsnog-hanner kan blive over to meter lange, mens hunnerne er noget kortere. Hunnen lægger omkring 5-10 æg.