Viril krebs

Faxonius virilis (og Orconectes virilis)

Det latinske og danske navn vidner om krebsens gode reproduktions- og spredningsevner. Krebsen stammer oprindeligt fra det østlige Nordamerika, men er fundet vildtlevende i både Storbritannien og Holland siden 2004, hvor den formentlig er sluppet fri fra akvariehold. 

Udseende og adfærd

Viril krebs er lysebrun, mørkebrun eller oliven farvet, men kan variere i farven. Kloens farve kan være den samme som resten af kroppen, eller mere grønlig, og med tydelige gullige knopper langs indersiden og ydersiden af klosaksen. Kloen har gullige eller orange spidser uden sort bånd. Hannens klo er ofte større end hunnens. Kloens overfalden er oftest glat og farven er lys eller bleg dog med gullige eller orange spidser og uden sorte bånd. Halen er uden tydelige røde bånd, men kan fremstå lys eller mørkmønsteret. 
Voksne eksemplarer bliver op til 13 centimeter lange, og hannerne er som regel større end hunnerne. Den store størrelse gør dem attraktive som spisekrebs for mennesker. Viril krebs kan blive op til tre år gamle. Krebsen lever i vandløb med jævn vandgennemstrømning, hvor der er rigeligt med vandplanter og gerne gruset bund. Krebsen tåler ikke så godt temperaturer under frysepunktet og foretrækker generelt en temperatur på omkring 24-25 °C. Når vandet bliver køligere, gemmer krebsen sig i sprækker mellem sten eller graver sig ind i vandløbsbrinkerne. Krebsen kan gøre stor skade på flodbrinker, hvis der er mange krebs i et lille område. Arten er omnivor, hvilket betyder, at den spiser både planter og levende og døde dyr. 

Derfor er arten uønsket

Viril krebs kan være bære af forskellige sygdomme, herunder blandt andet krebsepest, som kan overføres til hjemmehørende krebsearter. Arten spreder sig meget hurtigt, og da hunnerne lægger mange æg ad gangen, vil den potentielt kunne udkonkurrere hjemmehørende krebsearter. 

Det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som viril krebs i danske vandløb og søer.

Forvekslingsmuligheder

Mange af de invasive krebsearter kan ligne hinanden, men viril krebs kan kendes på kloens orange spids og de gule og mørke pletter på kloens overside. 

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men er fundet i både England og Holland, hvorfra den kan sprede sig til andre europæiske lande.  

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art