Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Marmorkrebs  

Procambarus fallax f. virginalis

Marmorkrebsen er formentlig en underart af sumpkrebsen (Procambarus fallax) , der oprindeligt stammer fra staterne Georgia og Florida i USA. Marmorkrebsen er speciel, fordi den er selvbefrugtende, og dermed behøver den ikke parre sig for at formere sig (partenogenese/jomfrufødsel). Arten blev beskrevet i Tyskland allerede i 1990’erne, hvor blandt andet akvarieentusiaster bemærkede, at krebsen kunne befrugte sig selv.  

Udseende og adfærd

Marmorkrebsen er en mellemstor krebseart, der har et markant mønster på skjold og hale, der kan minde om et marmormønster. Farven på kroppen og kløerne er marmorfarvet på en grønlig, mørkebrun eller brunlig baggrund. Overfladen på kroppen og kløerne er glat. Krebsens klo er svagt nubret på overfladen og farven er den samme som resten af kroppen (marmorfarvet). Kløerne er små i forhold til kropsstørrelsen. Marmorkrebsen kan blive op til 13 centimeter lang, og i princippet findes der kun hunner, da krebsen kan formere sig uden hanner.
Krebsen har været populær til akvariehold på grund af dens flotte mønster, lave plejeniveau og nemme reproduktionsevne. Netop fordi den formerer sig så nemt, kan der hurtigt komme for mange individer i et akvarium, og dermed øges risikoen for, at overskydende eksemplarer bliver sat ud i naturen, hvor den invasive art hurtigt spredes i vandløb eller søer. Arten er meget hårdfør og kan leve i både vandløb, søer, sumpområder, rismarker og små vandhuller. Den formodes at grave sig ned i mudder og vandløbsbrinker i tørkeperioder. Der vides stadig meget lidt om arten, og der er fortsat mange uafklarede spørgsmål om blandt andet dens levevis og fysiologi. 

Forvekslingsmuligheder

Krebsen genkendes på dens marmorlignende mønster og kan ikke umiddelbart forveksles med andre arter.

Er arten i Danmark?

Marmorkrebsen findes endnu ikke i den danske natur, men det kan ikke udelukkes, at den kan komme til Danmark fra Tyskland, eller at den sprede sig, hvis private sætter den ud i naturen. Fra private formodes arten at have spredt sig til den vilde natur i blandt andet Tyskland, Japan, Holland og på Madagaskar. I Tyskland er der fundet adskillige enkeltindivider rundt omkring i landet. 

På kortet til højre finder du artens udbredelse i EU

Derfor er arten uønsket

Da arten er meget hårdfør og hurtigt kan sprede sig, frygtes det, at arten kan fortrænge nationale krebsearter, der er følsomme over for konkurrence. Marmorkrebsen kan desuden være bære på blandt andet sygdommen krebsepest. På øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst har arten gjort stor skade på flora og fauna, og den anses her som en ultimativ invasiv art, da den er selvbefrugtende og spreder sig i høj hast. 

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art