Louisiana-flodkrebs

Procambarus clarkii

Udseende

Louisiana flod-krebsen er en invasiv krebseart, der oprindeligt stammer fra Mexico og det sydlige USA. Den blev introduceret til Europa til brug som fødevarer for mennesker og har nu spredt sig til det meste af den vilde natur i EU. Krebsen er en populær spiseart, der er nem at opdrætte på grund af dens høje ilttolerance, der gør, at den ikke behøver at være under vand konstant. Krebsen har angiveligt fundet vej til naturen fra private opdræt. 

Udseende og adfærd

Louisiana-flodkrebsen bliver typisk 5½ til 15 centimeter lang og vejer op til 60 gram, når den er fuldt udvokset. Farven på skjoldet og kløerne er oftest mørkerød eller rødbrun, men farven kan variere meget. Kloen set oppefra er farvet som resten af kroppen og dækket af røde pigge og knopper.  Kloen underside har færre pigge og knopper. Farven er rød på hele undersiden. Hannens klo er ofte større end hunnens.
I sumpede vandområder med uklart vand er krebsen generelt lidt lysere i farven. Den lever ofte i stillestående sumpområder og grøfter med vand og undgår helst søer og vandløb med stærk strøm. Hvis der er koldt, så graver krebsen sig ned i mudder eller brinken på vandløb eller søer. Krebsen lever af små snegle, insekter og fiskeyngel, men hvis føden er knap, spiser den også ådsler. Den spiser ikke plantemateriale, hvilket mange andre krebs gør. Æglægningen foregår i lange huller, som den graver i kanten af vandløb eller søer. 

Forvekslingsmuligheder

Krebsen kendes på de smalle, aflange kløer og den mørkerøde farve. Unge eksemplarer kan godt forveksles med den danske flodkrebs, men flodkrebsen har en mere ru eller pigget overflade på kløer og rygskjold. 

Derfor er arten uønsket

Louisiana-flodkrebsen kan fortrænge hjemmehørende krebsearter, fordi den mere hårdfør, og dermed breder den sig hurtigt og effektivt. Arten kan bære på sygdommen krebsepest, der kan sprede sig til hjemmehørende arter. Krebsen er desuden kendt for at ødelægge vandplanter ved at klippe planternes stængler over, og den kan derfor gøre stor skade i vandløb, hvor vandplanter er vigtige i forhold til at fjerne næringsstoffer fra vandet, mindske vandgennemstrømningen og fungere som skjule- og ynglested for andre arter. Derudover kan krebsen underminere vandløbsbrinker, fordi den graver lange gange ind i brinkerne for at lægge æg.

Det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som louisiana-flodkrebs i danske vandløb og søer.

Er arten i Danmark?

Arten er endnu ikke observeret i Danmark, men den er talrig i Tyskland og kan derfor hurtigt finde vej til Danmark. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art