Galizisk sumpkrebs

Astacus leptodactylus

Udseende

Den galiziske sumpkrebs adskiller sig fra den hjemmehørende flodkrebs ved at dens kløer er længere i forhold til bredden. Kloen på den galiziske sumpkrebs har lys underside. Arten kan også kendes på, at haleleddenes sider er spidse. Siderne på rygskjoldet er grove og gullige til grønlige i farven. Antennerne er desuden meget lange i forhold til kroppen sammenlignet med de to andre krebsearter.

Levevis

Den galiziske sumpkrebs lever ligesom flodkrebsen i vandhuller, søer, floder og åer. Den tåler brakvand, og forsøg har vist at den begrænsende faktor i brakvand er æggenes overlevelse (kræver under 7‰), mens de voksne individer tåler op til 21‰. Arten er desuden tolerant over for temperaturskift, uklart- og iltfattigt vand. Den galiziske sumpkrebs er omnivor, men lever primært af bundlevende dyr (op til 97% af føden).

I Danmark regnes den galiziske sumpkrebs for en invasiv art, da den konkurrerer med den hjemmehørende flodkrebs. Den kan desuden overføre krebsepest, men i modsætning til signalkrebsen er den ikke selv resistent, og i den galiziske sumpkrebs naturlige udbredelsesområde truer denne sygdom arten. Den galiziske sumpkrebs er aktiv året rundt.

Ved indsamling af krebs bør det nævnes at den galiziske sumpkrebs kan nå længere bagover med sine kløer end flodkrebsen, hvilket man bør være opmærksom på hvis krebsene indsamles med hånden, for eksempel under dykning.

Hvorfor uønsket

Denne krebs blev indført levende fra især Tyrkiet til konsum i en periode efter krigen, udsat og etableret i en del småvande, men også i Furesøen. Kan fortrænge den hjemmehørende Flodkrebs.

 

 

 

 

Vidste du...?

Den galiziske sumpkrebs kan blive op til 30 cm. Den kaldes også tyrkerkrebs, da den efter krigen blev importeret levende fra Tyrkiet til konsum i Danmark.

Beskyttelse og regulering

Den galiziske sumpkrebs er en invasiv art, og er derfor ikke omfattet af fredning eller mindstemål.

Det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som galizisk sumpkrebs i danske vandløb og søer.

Udbredelse

Galizisk sumpkrebs er udbredt i store dele af Østeuropa og Mellemøsten, men er yderligere spredt til mange steder i Vesteuropa. I Danmark findes den i en del mindre vande, men også i Furesøen.

Er du i tvivl, om du har fundet en invasiv krebseart?

Se krebsenøglen her

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art