Amerikansk flodkrebs

Orconectes limosus

Amerikansk flodkrebs stammer oprindeligt fra det sydøstlige Canada og nordøstlige USA, men er blevet indført til en lang række europæiske lande, hvor den spises. Arten adskiller sig fra flere andre krebsearter ved at foretrække meget klart vand.

Udseende og adfærd

Amerikansk flodkrebs er en lille til medium størrelse krebs, der bliver op til 12 centimeter lang. Den kan blive op til to år gammel. Farven på kroppen er lysbrun, mørkebrun eller olivengrøn. Kløerne er samme farve, men har tydelige orange spidser med sort bånd. Haleleddene har rødbrune bånd på tværs. Overfladen på kroppen og kløerne er ru og på ”kinderne” findes tydelige pigge. Hannens klør er ofte større end hunnens.
Benene kan blive farvet sorte af jord eller dynd. Krebsen lever i større vandløb, søer og vandhuller. Den foretrækker vandmiljøer, der har en jævn vandgennemstrømning. Voksne individer er tolerante over for både lave temperaturer, perioder med udtørring og desuden delvist forurenede vande. Amerikansk flodkrebs bliver hurtigt kønsmoden og reproducerer sig meget hurtigt. Hunnen lægger omkring 138 æg ad gangen, og æggene klækkes i maj eller juni måned. Amerikansk flodkrebs er omnivor. Det betyder, at den både spiser planter og levende og døde dyr. I krebsens naturlige habitat bliver den spist af blandt andet karper. 

Arten kan ikke forveksles med andre krebsearter, da den adskiller sig tydeligt med piggene på siden af kropp

Amerikansk flodkrebs bærer på forskellige sygdomme blandt andet krebsepest, der overføres til hjemmehørende krebsearter og også til fisk. Arten kan spreder sig meget hurtigt, og arten er mere hårdfør end de europæiske hjemmehørende arter, som udkonkurreres af amerikansk flodkrebs.

Derfor er arten uønsket

Amerikansk flodkrebs bærer på forskellige sygdomme blandt andet krebsepest, der overføres til hjemmehørende krebsearter og også til fisk. Arten kan spreder sig meget hurtigt, og arten er mere hårdfør end de europæiske hjemmehørende arter, som udkonkurreres af amerikansk flodkrebs.  

Det er forbudt at udsætte ikke-hjemmehørende krebs som amerikansk flodkrebs i danske vandløb og søer.

Er arten i Danmark?

Krebsen er endnu ikke fundet i Danmark, men er observeret i både Tyskland, Frankrig og England, hvor den er blevet indført med henblik på udsætning. 

På kortet finder du artens udbredelse i EU

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art