Krebsdyr

Krebsdyr findes over det meste af verden. De fleste arter lever i havet, men der er også arter, der lever i ferskvand eller på land.

Krebdsdyr har to par antenner, som de bruger til at føle sig frem med. Kroppen er ofte opdelt i hoved, bryst/forkrop og bagkrop/hale.