Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Krebsdyr

Krebsdyr findes over det meste af verden. De fleste arter lever i havet, men der er også arter, der lever i ferskvand eller på land.

Krebdsdyr har to par antenner, som de bruger til at føle sig frem med. Kroppen er ofte opdelt i hoved, bryst/forkrop og bagkrop/hale.

Alle krebsdyr

Krabber

Krebs