Sort radeløv

Asplenium adiantum-nigrum

Sort Radeløv er en bregne, der danner tuer. Den har op til 20 cm lange, glinsende blade.

Den findes kun på Bornholm, hvor den vokser på skrænter og i klippesprækker.

Udbredelse

Sort Radeløv findes kun på Bornholm. Her findes den i klippeområder på den nordlige del af øen, hvor den i 1990 var kendt fra 13 steder.

Udseende

Sort Radeløv danner tuer med 10-20 cm lange, glinsende blade. Bladstilkene er sorte til brunlige, medens bladenes midtribbe er grøn.

Levevis

Sort Radeløv vokser på skovklædte skrænter i dybe dale og i fugtige klippesprækker, gerne i umiddelbar nærhed af havet. Den trives bedst i krat langs kysten.

Trusler

Sort Radeløv trues af:

  • opgravning og indsamling
  • rydning af skov

Sort Radeløv er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997  .

Sådan er arten beskyttet

Sort Radeløv er  fredet .  Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.