Sort radeløv

Asplenium adiantumnigrum

Sort Radeløv er en bregne, der danner tuer. Den har op til 20 cm lange, glinsende blade.

Den findes kun på Bornholm, hvor den vokser på skrænter og i klippesprækker.

Udbredelse

Sort Radeløv findes kun på Bornholm. Her findes den i klippeområder på den nordlige del af øen, hvor den i 1990 var kendt fra 13 steder.

Udseende

Sort Radeløv danner tuer med 10-20 cm lange, glinsende blade. Bladstilkene er sorte til brunlige, medens bladenes midtribbe er grøn.

Levevis

Sort Radeløv vokser på skovklædte skrænter i dybe dale og i fugtige klippesprækker, gerne i umiddelbar nærhed af havet. Den trives bedst i krat langs kysten.

Trusler

Sort Radeløv trues af:

  • opgravning og indsamling
  • rydning af skov

Sort Radeløv er listet som sjælden på den danske  rødliste 1997  .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 1 . Peter Wind. URT 1992 (2) 43-49.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Sort Radeløv er  fredet .  Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.