Skjoldbregne

Polystichum aculeatum

Skjoldbregne bliver op til 50 cm høj og har store, mørkegrønne, stive blade.

Den er meget sjælden i Danmark.

Den vokser i skove, hvor der er klipper eller kalk i jorden.

Udbredelse

Skjoldbregne kaldes også for tornfliget Skjoldbregne. Den er meget sjælden i Danmark og er i løbet af de sidste 20 år kun fundet 3 steder i Danmark. Det er på Nordbornholm og 2 steder omkring Viborg. Alle 3 steder er der kun fundet 1 plante. Der findes forskellige arter af

Skjoldbregne rundt omkring i haverne, og de fleste ældre fund af den regnes for at være forvildede fra dyrkning.

Udseende

Skjoldbregne har store, mørkegrønne, rosetstillede, stive og glatte blade, der kan blive op til 50 cm lange. Dens navn skyldes, at sporehusene på undersiden af bladene er dækket af et skjoldformet slør.

Levevis

Skjoldbregne vokser på god muldbund i skove på klipper, eller hvor der er kalk i jorden. Mange af dens tidligere voksesteder var på stendiger.

Trusler

Skjoldbregne trues af:

  • opgravning og indsamling
  • ændring af skovdriften

Skjoldbregne er listet som akut truet på den danske  rødliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 1 . Peter Wind. URT 1992 (1) 43-49.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Skjoldbregne er  fredet . Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.