Rundfinnet radeløv

Asplenium trichomanes

Rundfinnet Radeløv er en bregne med op til 20 cm lange blade. Bladstilken er sort.

Den findes enkelte steder i Danmark, men forekommer hyppigst på Bornholm.

Udbredelse

Rundfinnet Radeløv er en bregne, der nu findes på 17 lokaliteter rundt i Danmark. Et par steder i Nordjylland, på Sjælland og en del steder på Nordbornholm. Antallet af planter varierer mellem 1 og 100 på de forskellige voksesteder. Tidligere fandtes den spredt over hele landet.

Udseende

Rundfinnet Radeløv danner tuer og har 10-20 cm lange blade. Bladstilken og midtribben er sortbrun. Småbladene er rundtakkede.

Levevis

Rundfinnet Radeløv vokser på skrænter i dybe dale, mellem sten i diger, i sprækker i kalksten og i klipperevner på Bornholm. Alle steder, som solen kan skinne ned på.

Trusler

Rundfinnet Radeløv trues af:

  • nedbrydning og genopbygning af diger
  • opgravning og indsamling
  • sprøjtning mod ukrudt
  • tilgroning af voksested

Rundfinnet Radeløv er listet som hensynskrævende på den danske  Gulliste 1997 .

Sådan er arten beskyttet

Rundfinnet Radeløv er  fredet . Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.