Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Rundfinnet radeløv

Asplenium trichomanes

Rundfinnet Radeløv er en bregne med op til 20 cm lange blade. Bladstilken er sort.

Den findes enkelte steder i Danmark, men forekommer hyppigst på Bornholm.

Udbredelse

Rundfinnet Radeløv er en bregne, der nu findes på 17 lokaliteter rundt i Danmark. Et par steder i Nordjylland, på Sjælland og en del steder på Nordbornholm. Antallet af planter varierer mellem 1 og 100 på de forskellige voksesteder. Tidligere fandtes den spredt over hele landet.

Udseende

Rundfinnet Radeløv danner tuer og har 10-20 cm lange blade. Bladstilken og midtribben er sortbrun. Småbladene er rundtakkede.

Levevis

Rundfinnet Radeløv vokser på skrænter i dybe dale, mellem sten i diger, i sprækker i kalksten og i klipperevner på Bornholm. Alle steder, som solen kan skinne ned på.

Trusler

Rundfinnet Radeløv trues af:

  • nedbrydning og genopbygning af diger
  • opgravning og indsamling
  • sprøjtning mod ukrudt
  • tilgroning af voksested

Rundfinnet Radeløv er listet som hensynskrævende på den danske  Gulliste 1997 .

Læs mere

Naturhistoriska Riksmuseet, Sverige

Fredede arter i Danmark 1 . Peter Wind. URT 1992 (2) 43-49.

Status over den danske flora 1993 . Bernt Løjtnant m. fl. Naturstyrelsen og Gads Forlag 1993.

Fredede planter i Danmark . ØKO-Tips 4. Naturstyrelsen 1995.

Gyldendals farveflora: Kirsten Tind. Gyldendal 2001

Sådan er arten beskyttet

Rundfinnet Radeløv er  fredet . Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Nogle af dens voksesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .