Nordisk Radeløv

Asplenium septentrionale

Udbredelse

Nordisk Radeløv er meget sjælden i Danmark. Den er fundet flest gange på Nord- og Østbornholm, hvorfra den nu kendes fra 5 steder. Desuden er den fundet 1 sted på Falster og 2 steder i Nordjylland i 1991.

Udseende

Nordisk Radeløv er en lille, grågrøn bregne, som danner tætte tuer af 5-15 cm lange, gaffeldelte blade.

Levevis

Nordisk Radeløv findes i jordfyldte mellemrum i klippesprækker på Bornholm og i diger, som solen kan skinne på. Den findes ikke, hvor der er kalk.

Trusler

Nordisk Radeløv trues af:

  • nedbrydning og genopbygning af diger
  • opgravning og indsamling
  • tilgroning

Sådan er nordisk radeløv beskyttet

Fredet
Rødliste

Nordisk radeløver fredet. Den må ikke plukkes, samles ind eller ødelægges.