Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nordisk Radeløv

Asplenium septentrionale

Udbredelse

Nordisk Radeløv er meget sjælden i Danmark. Den er fundet flest gange på Nord- og Østbornholm, hvorfra den nu kendes fra 5 steder. Desuden er den fundet 1 sted på Falster og 2 steder i Nordjylland i 1991.

Udseende

Nordisk Radeløv er en lille, grågrøn bregne, som danner tætte tuer af 5-15 cm lange, gaffeldelte blade.

Levevis

Nordisk Radeløv findes i jordfyldte mellemrum i klippesprækker på Bornholm og i diger, som solen kan skinne på. Den findes ikke, hvor der er kalk.

Trusler

Nordisk Radeløv trues af:

  • nedbrydning og genopbygning af diger
  • opgravning og indsamling
  • tilgroning

Sådan er nordisk radeløv beskyttet

Fredet
Rødliste

Nordisk radeløver fredet. Den må ikke plukkes, samles ind eller ødelægges.

Digerne, som den vokser på, er beskyttede efter § 29a i museumsloven ( LBK nr. 1505 af 14. december 2006 ).