Murrude

Asplenium ruta-muraria

Udbredelse

Murrude er i Danmark fortrinsvis fundet på gamle mure. Den kan findes på murene af Kronborg, Vallø Slot, Ålholm Slot, Fredensborg Slot, Bastrup Ruin, i Brønderslev og Hjallerup samt på nogle kirker i Sønderjylland. Antallet af voksesteder ser ud til at være ca. det samme som for 100 år siden. Landets største bestand findes på Kronborg og består af mere end 5.000 planter.

Udseende

Murrude er den mindste danske bregne med 3-10 cm lange blade. Den danner små tuer. Bladene er mat, gulgrønne med fint savtakkede blade med grøn bladstilk.

Levevis

Murrudes naturlige voksested er tørre, solrige kalkklipper, men i Danmark har den tilpasset sig voksesteder skabt af mennesker som kirke- og slotsmure. Her vokser den i furene mellem stenene eller i revner og sprækker. Den tåler ikke megen sol og trives derfor bedst på nord- og østvendte mure.

Trusler

Murrude trues af:

  • reparationsarbejder og ombygning af dens voksesteder
  • sprøjtning af mure mod ukrudt

Sådan er murrude beskyttet

Fredet
Rødliste

Murrude er fredet. Den må ikke plukkes, samles ind eller ødelægges.