Kongebregne

Osmunda regalis

Udbredelse

Kongebregne vokser hovedsageligt kun vildt et par steder i Nordjylland og i den sydlige og østlige del af landet. Den dyrkes også almindeligt i haver.

Udseende

Kongebregne er en af vores største bregner. Den bliver 40-150 cm høj og står tæt og tueformet. Den har mandshøje, lysegrønne blade stillet i store, flotte rosetter. Sporehusene sidder tæt klumpet sammen på de øverste, brunlige bladafsnit. Det er i modsætning til de fleste andre bregner, hvor sporehusene sidder jævnt på bladafsnittene.

Levevis

Kongebregne vokser på fugtig og næringsrig jordbund ofte i nærheden af skovmoser eller ellesumpe. Nogle steder vokser der blot en Kongebregne, andre steder kan man se en hel lille skov af bregner med over 100 planter.

Trusler

De største trusler er:

  • afvanding af våde områder i skovene
  • opgravning og indsamling af planten
  • tørvegravning
  • ændring af skovdriften

Sådan er kongebregnen beskyttet

Fredet
Rødliste

Kongebregnen er fredet. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.