Kamillebladet månerude

Botrychium matricariifolium

Udbredelse

Kamillebladet Månerude kendes nu kun fra et sted i Danmark, som er ved Billund i Midtjylland. Den er tidligere fundet på 50 steder i Danmark, hyppigst i Nordsjælland og på Bornholm. Ofte er den kun fundet et enkelt år på stedet og kun med få planter. Den kan derfor godt forventes at dukke op nye steder.

Udseende

Kamillebladet Månerude er en lille, grøngullig bregne, kun mellem 5 og 20 cm høj . På stængelen sidder en grøn, fliget bladdel og en grenet, bladløs del, hvor sporehusene sidder som perlerækker. Fra sporehusene dannes sporene, som spredes med vinden, og som siden hen bliver ophav til nye planter, måske først efter flere år.

Levevis

Kamillebladet Månerude vokser på åbne, solbeskinnede steder i klitter og på overdrev og heder. Plantevæksten skal være lav.

Trusler

Kamillebladet Månerude trues af:

  • gødskning
  • opdyrkning
  • tilgroning
  • tilplantning

Sådan er kamillebladet månerude beskyttet

Fredet  
Rødliste

Kamillebladet månerude  er fredet. Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Dens nuværende, kendte voksested i Danmark er beskyttet efter   § 3 i naturbeskyttelsesloven