Kæmpe salvinia

Salvinia molesta

Udseende

Kæmpe salvinia er en frit flydende vandbregne, som ikke har rødder. Bladene er lysegrønne til grønne og får brunlige kanter med tiden. Bladene kendes på det karakteristiske fold midt på bladet. Bladene bliver mellem 1,5 til 6 cm. Planten kan variere meget alt efter plads- og næringsforhold. Under optimale vækstbetingelser er den i stand til at fordoble sin biomasse i løbet af 3-4 dage, men i naturen tager det hyppigt omkring en uge

Udbredelse

Kæmpe salvinia er en tropisk art, som er hjemmehørende i det sydøstlige Brasilien. Arten er spredt til store dele af verden, og i Europa er den introducteret til bl.a. Belgien, Tyskland og Holland. Planten anses næst efter vandhyacint for den mest problematiske vandplante. Planten kan tåle lave saltkoncentrationer og forekommer i brakvand, men dør i havvand

Er arten i Danmark?

Kæmpe salvinia findes ikke i Danmark. 

Læs mere:

Global invasive species database (engelsk)

Invasive species compendium (engelsk)

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art