Gulgrøn brasenføde

Isoëtes echinospora

Udbredelse

Gulgrøn Brasenføde er en vandplante, som nu kun vokser ca. 10 steder i Nord- og Vestjylland.

I Gurre Sø i Nordsjælland er den sidst set i 1947, og den er også forsvundet fra Madum Sø i Himmerland. De senere år er den forsvundet fra nogle voksesteder, men er til gengæld fundet nye steder.

Udseende

Gulgrøn Brasenføde er en vandplante. Den har gulgrønne blade, der er formede som syle. Gulgrøn Brasenføde ses som en lysegrøn bladroset med lange, bløde, gennemskinnelige, tilspidsede blade. Bladene indeholder luftkanaler. Rører man bladene, falder de let af. Den bliver 5-15 cm høj.

Levevis

Gulgrøn Brasenføde er en vandplante, der vokser på sand-, grus- eller dyndbund i lavvandede, klare og næringsfattige søer, f.eks. i klitsøer.

Trusler

De største trusler er:

  • afvanding af søerne
  • forsuring af søerne, hvor den vokser
  • udledning af spildevand i søerne

Gulgrøn Brasenføde er listet som sårbar på den danske  Rødliste 1997 .

Vidste du...?

Rører man bladene, falder de let af.

Sådan er arten beskyttet

Gulgrøn Brasenføde er  fredet . Den må ikke graves op, samles ind eller ødelægges.