Cypres ulvefod

Lycopodium tristachyum

Udbredelse

Cypres-ulvefod er meget sjælden i Danmark. Den findes i dag kun i Jylland og er desuden genfundet et sted i Nordsjælland. Cypres-ulvefod anses som værende forsvundet fra Bornholm.

Krav til voksesteder

Cypres-ulvefod vokser på heder med næringsfattig jordbund på steder med lav bevoksning.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322  . (2000).

Vidste du...?

Cypres-ulvefod breder sig ved vandrette skud der udmunder i rigtgrenede luftskud.

Sådan er arten beskyttet

Cypres-ulvefod er omfattet af:

Hvad kan hjælpe arten?

Cypres-ulvefod er følsom over for overskygning fra andre planter og kan derfor hjælpes ved åbning af vegetationsdækket. Dette kan ske ved afskrælning af lyngtørv, lyngslæt eller afbrænding af dværgbuske.