Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Cypres ulvefod

Lycopodium tristachyum

Udbredelse

Cypres-ulvefod er meget sjælden i Danmark. Den findes i dag kun i Jylland og er desuden genfundet et sted i Nordsjælland. Cypres-ulvefod anses som værende forsvundet fra Bornholm.

Krav til voksesteder

Cypres-ulvefod vokser på heder med næringsfattig jordbund på steder med lav bevoksning.

Læs mere

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. Faglig rapport fra DMU, nr. 322  . (2000).

Vidste du...?

Cypres-ulvefod breder sig ved vandrette skud der udmunder i rigtgrenede luftskud.

Sådan er arten beskyttet

Cypres-ulvefod er omfattet af:

Hvad kan hjælpe arten?

Cypres-ulvefod er følsom over for overskygning fra andre planter og kan derfor hjælpes ved åbning af vegetationsdækket. Dette kan ske ved afskrælning af lyngtørv, lyngslæt eller afbrænding af dværgbuske.