Bjerg ulvefod

Lycopodium alpinum

Bjerg-Ulvefod er en lille plante. Den bliver kun op til 10 cm høj og er tæt besat med små, nåleformede blade.

Den er forsvundet fra Danmark, men man regner med, at den godt kan dukke op igen en dag.

Bjerg-Ulvefod vokser på åbne heder.

Arter af ulvefod udvikler sporestøv, som man tidligere kaldte heksemel. Gammel overtro fortalte, at heksene brugte dette støv til at gøre ondt med. Men man kunne også anbringe støvet i vindueskarmen mod hekseri og trolddom.

Udbredelse

Bjerg-Ulvefod regnes nu som forsvundet fra Danmark. Den har altid været sjælden og blev sidst konstateret i 1989. Tidligere har den vokset på Anholt, i Vendsyssel og omkring Viborg. Dens almindelige voksested er på højfjeldet. Måske vil den en dag igen dukke op i Danmark.

Ved en eftersøgning i 1990 blev den ikke genfundet.

Udseende

Bjerg-Ulvefod er en lille urt, som kun bliver 5-10 cm høj. Den har en vandret liggende stængel, som er tæt besat med små skæl eller nåleformede blade. Fra stængelen vokser blågrønne skud opad.

Levevis

Bjerg-ulvefod vokser på næringsfattig, sandet bund på f.eks. heder eller i grusgrave. Voksestederne er lysåbne.

Trusler og bevaring

Man mener, at Bjerg-Ulvefod er forsvundet på grund af:

  • færdsel og dermed slitage af voksestedet
  • tilgroning af voksested

Bjerg-Ulvefod er listet som forsvundet i Danmark på den danske  Rødliste 1997 .

Vidste du...?

Bjerg-ulvefod er en karsporeplante som formerer sig ved sporer.  Planten bliver op til 10 cm høj.

Sådan er arten beskyttet

Bjerg-Ulvefod er fredet. Hvis den findes igen, må den ikke graves op, samles ind eller ødelægges.

Bjerg-Ulvefod er omfattet af:

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt arten genfindes i Danmark, er det vigtigt at sørge for, at der på voksestedet er begrænset færdsel, således at arten ikke bliver trampet itu. Derudover vil det være nødvendigt at holde voksestedet fri for opvækst af træer, buske og andre højtvoksende planter.