Violsmælder

Limoniscus violaceus

Udbredelse

Violsmælderen er kun fundet i Danmark en eneste gang, nemlig på Bognæs i 1924. Da der stadig findes gamle hule træer på Bognæs, og da arten er svær at bestemme i felten, kan det ikke udelukkes, at billen stadig findes i Danmark.

Krav til levesteder

Violsmælderen er en bille, der yngler i gamle hule træer nær ved jordoverfladen. Den lever kun i løvskov, og især i bøg, men den er dog også fundet i elm, ask og eg.

Larven lever i bunden af de hule stammer, hvor der er fugtigt, og hvor der er et næsten humusagtigt mørkt smuld bestående af nedfaldet fugleredemateriale og boremel skabt af andre insektlarver. Den ernærer sig ved at spise det døde ved og andre insektlarver.

Billen lever kun kortvarigt som voksent individ. Når de første forårsdage viser sig, kommer den ud af puppekammeret og ret kort tid efter vil parring og æglægning finde sted. Man kender ikke meget til den voksne violmælders ernæringsbiologi, og det er uvist, om de overhovedet har behov for føde i den korte tid, de lever.

Blå sort bille Violsmælder

Violsmælder. Foto: Udo Schmidt (CC-BY-SA-2.0)

Vidste du...?

I stille og lune sene eftermiddagstimer kan den voksne violsmælder ses uden på gamle stammer.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II

Hvad kan hjælpe arten?

Bevaring af gamle hule træer vil sikre, at der egnede levesteder for violsmælderen såfremt arten genindvandrer eller genfindes.