Tidselfugl

Cynthia cardui

Udseende

Tidselfugl, også kaldet tidselsommerfugl, er en dagssommerfugl. Sommerfuglen kan kendes på dens vinger som er rød-orange til brunlige med sorte pletter. Sommerfuglens vingespidser er sort-hvidternede. Bagvingerne har sorte, randede øjepletter imens undersiden er mere dæmpet i farverne. Sommerfugleæggene er grønne. Larven er 35-40 mm og gråsort. Larven har fine gule og blå prikker, gule linier og grenede torne.

Udbredelse

Forekomsten af tidselfugl svinger meget fra år til år i Danmark. Dette skyldes til dels de store forskelle i antallet af tilflyvende individder og dels på grund af sommerfuglens ynglesucces i landet. Tidselfuglens evne til at trække over lange afstande, gør den til en udbredt sommerfugleart. I Danmark kan den ses overalt.

Levesteder

Da arten er en træksommerfugl, kan den træffes overalt, i træktiden især langs kyster. Larven lever primært på tidsler, andre kurvblomster, egetræer og brændenælder. Voksne tidselfugle lever af nektar som de suger i forskellige blomster. Tidselfugl kan ikke tåle frost og overvintrer derfor ikke i Danmark. I stedet trækker de hvert år fra Sydeuropa og herop. Sammen med tidselfugle kommer der som regel også mange admiralsommerfugle, så der oftest er 4-10 admiraler for hver tidselfugl. Tidselfuglen er tilknyttet det åbne land, det vil sige enge, overdrev, grøftekanter. Du kan også finde den i haver og andre steder, hvor sommerfuglens værtsplanter gror. 

Fjender

Tidselfuglens naturlige fjender er fugle og snyltehvepse.

Vidste du?

Tidselsommerfuglen anses som verdens mest udbredte sommerfugleart. Den befinder sig over hele verden bortset fra Antarktis og Sydamerika. Tidselsommerfuglen kan flyve helt til Færøerne og Island!