Stregbredpande

Thymelicus lineola

Beskrivelse

Stregbredpande er en lille sommerfugl med et vingefang på 22-30 mm. Oversiden er orangebrun, og hos hannerne ses en lille sort streg på forvingens overside. Hunnerne er ensfarvede orangebrune på oversiden. Undersiden af bagvingerne er ensfarvet beige.

Stregbredpande forveksles meget nemt med den nært beskægtede Skråstregbredpande. De to arter kendes sikrest fra hinanden ved, at undersiden af følehornsspidserne er sorte på Stregbredpande og orangebrune hos Skråstregbredpande. Dertil kommer, at den sorte streg på hannerne forvinge er helt lige hos Stregbredpande, men har et lille ”knæk” ved Skråstregbredpande.

Biologi

Æggene lægges i grupper på mange forskellige græsser, fx Almindelig Rajgræs, Almindelig Kvik, Almindelig Hundegræs, osv. Når larven klækkes, spinder den et lille bladhylster og begynder at spise af bladet. Forpupningen sker på græsstrående og puppen er grøn, så den er godt kamufleret i græsset.

Stregbredpande har én lang generation henover sommeren. Æggene fra denne generation overvintrer i det høje græs, indtil de klækker det efterfølgende forår.

Levested

Findes på stort set alle åbne naturtyper med højt græs, især på tørre overdrev og langs kysterne.

Udbredelse

Arten er udbredt i næsten hele landet, dog mangler den på nogle af de mindste øer, og er fx aldrig fundet på Anholt. Den kan ses på vingerne fra juni til august.