Storplettet Perlemorsommerfugl

Issoria lathonia

Beskrivelse

Storplettet Perlemorsommerfugl er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 30-49 mm. Oversiden er kraftigt orange med tydelige sorte pletter. Undersiden er karateristisk med de store hvide til perlemorfarvede pletter. Hanner og hunner er næsten identiske, men hunnen har en mere grønlige affarvning på oversiden af vingernes tilhæftning.

Storplettet Perlemorsommerfugl kan på oversiden forveksles med nogle af de andre store perlemorsommerfugle, men de kraftige perlemorpletter på undersiden adskiller den tydeligt fra andre arter.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på forskellige arter af violer og stedmoderblomster eller på visne plantedele i nærheden af værtsplanterne. Når ægget klækkes vandrer larverne op på planten og begynder at spise. Forpupningen kan tilmed både ske på selve værtsplanten eller på plantedele i nærheden.

Storplettet Perlemorsommerfugl har mindste tre generationer om året, som til dels overlapper hinanden. I varme år kan en fjerde generation forekomme. Årets sidste efterkommere overvintrer som larver.

Levested

I modsætning til mange andre perlemorsommerfugle er denne art meget almindelig og forekommer på de fleste naturtyper i landet, både brakmarker, skove, overdrev, enge og kystnære områder.

Udbredelse

Storplettet Perlemorsommerfugl er udbredt over det meste af landet, også på flere af de mindste øer, men er mere spredt forekommende i Sønderjylland, på Fyn, Sydsjælland samt Lolland og Falster. Sommerfuglene ses på vingerne fra april til oktober.