Stor Kålsommerfugl

Pieris brassicae

Beskrivelse

Stor Kålsommerfugl er noget større end Grønbroget og Lille Kålsommerfugl, med et vingefang på 50-60 mm. Forvingespidserne har en tydelig sort rand og hos hunnerne ses to kraftige sorte pletter på oversiden af forvingen. Bagvingernes underside varierer fra gulhvid til varmt gul. Årets anden generation er normalt større end den først.

Stor Kålsommerfugl kan forveksles med de andre kålsommerfugle som dog er noget mindre og mere utydelige i aftegningerne.

Biologi

Æggene lægges, som navnet antyder, på arter af kål, men også på andre arter af korsblomstfamilien såsom sennep, salat og peberrod. Når larverne klækkes, kan de hurtigt gennemhulle en kålplante, og de fleste haveejere vil sandsynligvis have et nært bekendtskab med sommerfuglens larver (populært kaldet ”kålorm”)

Stor Kålsommerfugl har op til fire generationer i løbet af året. Efterårets generation overvintrer som pupper og klækkes først i det efterfølgende forår.

Levested

Findes stort set alle vejene, ikke mindst fordi den er kendt for at flyve langt omkring, nogle gange i store sværme. Stor Kålsommerfugl er en meget typisk haveart, især i haver hvor værtsplanterne dyrkes.

Udbredelse

Stor Kålsommerfugl er udbredt over hele landet, også på de mindste øer. Arten ses på vingerne allerede fra marts og helt ind i november.