Skovrandøje

Pararge aegeria

Beskrivelse

Skovrandøje er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 33-41 mm. Den er karakteristisk med sine brune vingeoversider, gulhvide pletter og øjepletterne langs randen af både for- og bagvinger. Undersiden er mere lyst brun og spraglet. Hanner og hunner ligner hinanden, men hunnens lyse pletter kan fremstå lidt større. Vingernes gullighvide pletter er i øvrigt størst i anden generation.

Arten forveksles sjældent med andre danske sommerfugle.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på forskellige græs-arter, bl.a. Hundegræs, Mosebunke, og forskellige arter af svingel, som larven lystigt spiser. Forpupningen sker lavt i græsset.

Skovrandøje har to til tre generationer i løbet af året, og efterkommere kan både overvintre som halvvoksne larver og som pupper.

Levested

Arten findes fortrinsvist i skovområder, både i løv- og nåleskove. Den findes også ofte i tætbevoksede parker og haver med mange træer.

Udbredelse

Skovrandøje er udbredt i det meste af landet på nær Vestjylland og Bornholm. Den kan ses på vingerne fra starten af maj til oktober.