Skovblåfugl

Celastrina argiolus

Beskrivelse

Skovblåfugl er en lille sommerfugl med et vingefang på kun 24-33 mm. Vingernes overside er himmelblå og hunnerne har en bred sort bræmme på forvingerne, som bliver mere tydelig i årets anden generation. Vingernes underside er gråhvide med mange små sorte prikker.

Blåfugle kan være vanskelige at skelne fra hinanden. Skovblåfugl kan overfladisk forveksles med andre blåfugle, fx Dværgblåfugl og Engblåfugl, hvis vingeundersider dog ikke er gennemgående gråhvide.

Biologi

Skovblåfugl er sandsynligvis Danmarks mindst kræsne blåfugl, og æggene lægges på mange forskellige planter, fx Lucerne, Hvidtjørn, Brombær, Vedbend mm. Når larverne klækkes, spiser de udelukkende friske knopper og frøstande på værtsplanterne.

Skovblåfugl har to generationer om året. Pupperne lægges formentligt lavt i vegetationen og puppen af anden generation overvintrer og klækkes i foråret.

Levested

Arten findes i et utal af lokaliteter hvor en passende mængde af værtsplanterne forekommer. Den er især almindelig i haver og parker, men findes også vidt udbredt på heder, i hegn og i skovmoser.

Udbredelse

Skovblåfugl er vidt udbredt, og udgøres mange lokale bestande også på mange af de små øer.