Okkergul Randøje

Coenonympha pamphilus

Beskrivelse

Okkergul Randøje er en lille sommerfugl med et vingefang på 20-30 mm. Den har en tydelig okkergul farve på både over- og undersiden af vingerne samt en tydelig øjeplet på forvingespidsen. I hvile sidder sommerfuglen altid med lukkede vinger, så man næsten altid kun ser undersiden af vingerne. Bagvingernes underside fremstår oftest gråligt brun. Hannen og hunnen er meget ens af udseende.

Okkergul Randøje kan forveksles med Moserandøje, som dog er større, mørkere og kendetegnes ved de talrige øjepletter på undersiden af bagvingerne.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på forskellige græsser, bl.a. Fåresvingel. Larven gemmer sig i bunden af græsset om dagen, og er på den måde godt skjult. Okkergul Randøje har to generationer om året. Nogle larver vokser hurtigt, mens andre vokser så langsomt, at første generation ofte overlapper med anden generation, når larverne sætter sig til at overvintre i vegetationen.

Levested

Arten lever på stor set alle naturtyper med græsser, og meget ofte på græssede områder nær kysten. 

Udbredelse

Okkergul Randøje er udbredt over hele landet, også på de mindste øer. Sommerfuglene ses på vingerne fra maj til september.