Natlyssværmer

Proserpinus proserpina 

Udseende

Natlyssværmer er en aftensværmer. Sommerfuglens bagvinger er gule og en sort bånd på vingens yderkant. Forvingerne er takkede, grønne og med et sort bånd midt på. Sommerfuglens krop er grøn. Natlyssværmerens vingefang er mellem 37-42 mm. 
Larven kendes ved, at den enter er hvid eller grå, sort-plettet og kan kendes på den lille gule knap der er sort i midten. Larven har, modsat de andre aftensværmere, ikke et horn bagpå.

Levevis

Natlyssværmer lever, som navnet antyder, på arter af natlys. Derudover lever den på gederams og dueurt. En divers flora og varme karakteriserer natlyssværmerens levesteder. Den foretrækker skråninger, overdrev og enge. 
Natlyssværmer kan ses flyve ud ved daggry og skumring. 

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag IV    
Bern-konventionens liste II   
Fredet 
Rødlistet

Natlyssværmer er fredet. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Dens levesteder er beskyttede efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven .

Natlyssværmer er beskyttet ifølge habitatdirektivet. Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.