Nældesommerfugl

Araschnia levana

Beskrivelse

Nældesommerfugl er en mellemstor sommerfugl med et vingefang på 30-40 mm. Udseendet varierer kraftigt mellem første og anden generation. I første generation er oversiden orangebrun med sorte aftegninger og få hvide pletter. I anden generation er oversiden tiltagende sort med hvide og orangebrune bånd. Undersiden varierer ikke meget mellem generationerne og fremstår rødbrunt med hvide og sorte pletter og en net-agtigt mønster.

Nældesommerfugl kan i første generation overfladisk forveksles med små perlemorsommerfugle eller Nældens Takvinge, som dog i begge tilfælde har noget anderledes aftegninger på oversiden og en markant anderledes underside. I anden generation ligner den tilnærmelsesvist Hvid Admiral, som dog er markant større.

Biologi

Artens æg lægges på værtsplanten Stor Nælde. Æggene lægges helt unikt som små perler på en snor, ca. 10 stk. ad gangen. Larverne lever i store grupper på nælderne indtil de er udvokset. Larven forpupper sig direkte på værtsplanten.

Nældesommerfugl har som udgangspunkt to generationer om året, en forårsgeneration og en sommergeneration, men i takt med temperaturstigningerne bliver en tredje generation, som ligner en blanding af de to forrige, mere og mere almindelig. Efterkommere af sommerens generation overvintrer som pupper.

Levested

Nældesommerfugl foretrækker skovområder og holder ofte til i skovlysninger, langs skovveje og på skovenge, men forekommer også ofte i haver.

Udbredelse

Arten var tidligere en udpræget Sydsjællandsk art, men findes i dag i stort set alle landsdele, dog ikke så udbredt i Vestjylland og de mindste øer.