Lille Kålsommerfugl

Pieris rapae

Beskrivelse

Lille Kålsommerfugle er en lille sommerfugl med et vingefang på omkring 38-52 mm. Udseendet varierer imellem årets flere generationer. Første generation har noget utydelige og grålige tegninger, samt en klart gul undervinge. Hannerne fra første generation har meget hvide overvinger, på nær de sorte forvingespidser en sort plet øverst på bagvingerne og en utydelig plet midt på forvingerne. Dyr af anden generation er en smule større og deres aftegninger er noget tydeligere. Den tredje generation kan minde meget om både første og anden generation alt efter hvornår sommerfuglene klækkes.

Lille Kålsommerfugl forveksles ofte med Stor Kålsommerfugl, der dog er betydeligt større (50-65 mm). Grønåret og Grønbroget Kålsommerfugl kan minde om, men deres vingeundersider har de kendte årede og brogede karakterer.

Biologi

Æggene lægges på forskellige typer af kål samt raps og kålroe og andre planter af korsblomstfamilien. Folk der dyrker kål i køkkenhaven vil kende (og måske frygte) sommerfuglens larver, der flittigt spiser planten.

Lille Kålsommerfugle har flere generationer om året, nogle gange op til fire, som dukker op i varierende antal mellem marts og oktober. I sensommeren kan man ofte se de voksne sommerfugle hvile sig på overskydende kålplanter i haven.

Levested

Lille Kålsommerfugl findes på mange naturtyper, især i frodige skovbryn, skovlysninger, på enge og i haver.

Udbredelse

Arten findes over hele landet, også på små isolerede øer.