Lille Ildfugl

L ycaena phlaeas

Beskrivelse

Lille Ildfugl er en meget lille sommerfugl med et vingefang på 22-29 mm. Oversiden er rødorange med sorte pletter og en brunlig rand. Undersiden af forvingerne minder om oversiden, hvorimod bagvingernes underside er ensfarvet brunlig med små sorte prikker. Hanner og hunner er ens i udseendet.

Lille Ildfugl kan overfladisk forveksles med hunnen af Dukatsommerfugl, som dog er betydeligt større.

Biologi

Æggene lægges primært på de nært beslægtede Rødknæ, Skræppe og Almindelig Syre. Når larven klækker, begynder den at gnave fra undersiden af bladet, hvilket giver små karakteristiske ”vinduer”. Når larven er vokset til forpupper den sig nær jordoverfladen.

Lille Ildfugl har normaltvist tre generationer om året i Danmark. Efteråret generation overvintrer som larve.

Levested

Findes på mange forskellige naturtyper, men foretrækker ofte åbne levesteder som overdrev, enge og ruderater, hvor værtsplanterne findes.

Udbredelse

Lille Ildfugl forekommer i hele Danmark også på de små øer.