Kastanieminermøl

Cameraria ohridella

Hvorfor uønsket

Minermøllet blev konstateret første gang i Danmark for få år siden. Minermøllets larve lever i træets blade, som derved bliver brunplettede og ”kedelige at se på” midt på sommeren. Endnu er træer ikke døde på grund af angrebet af minermøl, men det lidt visne udtryk træet får tidligt på sommeren kan betyde, at ejeren ønsker at fælde træet. Hestekastanie er udbredt som prydtræ i parker, pladser og alleer. På sigt ved vi ikke, om træerne bliver så svækkede, at de dør af det.

Status for bekæmpelse

Lokal kontrol mulig, kan ikke helt udryddes fra Danmark