Iris

Apatura iris

Beskrivelse

Iris er en temmelig stor sommerfugl med et vingefang på 58-74 mm. Den er dermed en af vore største dagsommerfugle, og den absolut største på listen her. Oversiden er brunsort med klare hvide bånd og pletter og små orange øjepletter på bagvingerne. Undersiden er rødbrun, også med hvide bånd og med en orange øjeplet på forvingerne. Hanner adskiller sig fra hunnerne ved at have et karakteristisk blå skær som kun ses fra bestemt vinkler.

Iris kan forveksles med Hvid Admiral, som dog hverken har det blå skær eller øjepletter på over og underside. Den ligner også i høj grad den nært beslægtede Ilia, som dog er en smule mindre og har orange øjepletter på oversiden af forvingerne.

Biologi

Æggene lægges enkeltvist på pil. Når larven klækker spinder den sig fast på spidsen af et pileblad hvorfra den kravler ud og spiser. Larven har som helt lille et brunt hoved, men når den udvikler sig gennem flere hudskifter får den ’horn’ og antager efterhånden et udseende der minder om en lille grøn snegl. Larven forpupper sig på pilens blade.

Iris har kun én enkelt generation om året, og den overvintrer som larve i grenvinklerne af pilen.

Levested

Iris er knyttet til gamle varierede skove og andre områder med pil og store løvtræer, hvori hannernes territorier etableres. I gode år kan arten træffes i haver og i byer.

Udbredelse

Arten er almindelig i flere dele af landet, men mangler dog i Vestjylland og på de mindste øer. Iris er på vingerne fra juni til august alt efter hvor varm foråret og sommeren har været.