Hvepse

Vespidae

Arter

Hvepse tilhører gruppen Hymenoptera, på dansk kaldet årevinger, som også inkluderer myrerne og bierne. Hvepse er en overordnet betegnelse for en meget stor og forskelligartet gruppe af insekter med mange forskellige undergrupper. Der findes flere forskellige arter af hvepse i Danmark. Den der hyppigst ses er den almindelige gedehams, som især sidst på sommeren bemærkes.

 

 

Almindelig gedehams (Vespula vulgaris)

Arten er 10-19 mm stor. Hvepsen er sort med gule farver. På mundskjoldet har hvepsen en sort tegning. der ligner et anker. Hos hannerne, kan ankertegningen på mundskjoldet dog mangle eller være reduceret til enkelte sorte pletter

Hvepsen er ofte jordboende og bor i kolonier i musehuller, blomsterkrukker eller lignende. Dog kan den også gøre brug af andre beskyttede hulrum og udhuse mm. Vi kender almindelig gedehams fra, at den oftest kommer i konflikt med mennesker. Dette skyldes både artens talrighed, især sidst på sæsonen, men også da det er en aggressiv art, med relativ kraftig gift.

Stor Gedehams (Vespa crabro)

Arten er 18-35 mm stor og er derfor væsentligt større end andre hvepse arter. Arten har et rødt hoved, rødlige antenner og ben, rødgule vinger og en gul bagkrop med brune eller sorte ledadskillelser. Ryg og bagkrop har en mørkebrun og rødbrun behåring. Når den flyver lyder det som en kraftigt summende lyd. Arten lever og bygger rede i hule træer, men kan også findes på huslofter. Arten lever socialt og laver ligesom almindelig gedehams et bo, der kan blive ret stort. Den store gedehams flyver også, i modsætning til almindelig gedehams, om natten og derfor kan man opleve den blive tiltrukket af lyset og møde den inde i huset. 

Dens giftige stik er yderst smertefuldt og kan være livsfarligt for mennesker, især hvis man stikkes på hals eller hoved.

Vidste du...?

Hvepse kan, modsat bier, stikke op til flere gange hvis de forstyrres. Gedehamsenes brod er glat, så den kan stikke flere gange, modsat biens brod, som har modhagere og derfor rives ud af bagkroppen på bien, når den stikker. 

Levevis

De fleste vil forbinde hvepse med aggressive, gul og sortstribede insekter der stikker, når de bliver forstyrret. Men der findes mange andre hvepse der ikke stikker og har en lang række gavlige effekter, herunder kontrollere andre insekter som bladlus. Hvepse kan opdeles i to kategorier: de sociale og enlige hvepse. De sociale hvepse danner kolonier bestående af op mod 5000 individer og én dronning. Om vinteren dør kolonien, men dronningen kan overvintre og derved skabe en ny koloni det følgende år. Sociale hvepse bruger deres gift som forsvar.