Herorandøje

Coenonympha hero

Sommerfuglen herorandøje er mørk gråbrun med øjepletter og orange rande på de bageste vinger. Den har et vingefang på ca. 3 cm.

Den blev sidst fundet i Danmark 1981 og er kun fundet på Sjælland. Den lever i fugtige skovenge og lyse skove. Larverne lever af forskellige græsser bl. a. Hundegræs.

Udbredelse

Herorandøje kendes i Danmark kun fra Sjælland, hvor den levede på mange lokaliteter i både Nord- og Midtsjælland. Sandsynligvis på grund af manglende egnede levesteder forsvandt arten i Danmark fra de sidste to lokaliteter i Vemmetofte og i Lellinge Frihed i 1981. Mange skove på Sjælland er ikke vel-undersøgte for forekomst af Herorandøje, og det er ikke utænkeligt, at der kan genfindes en bestand af arten.

Sandsynligheden for at arten vil genindvandre vurderes at være meget ringe.

Herorandøje forekommer stadig en del steder i Nordøstfrankrig og i det sydlige Tyskland. Den har været uddød i Holland siden 1957.

Udseende

Herorandøje kendes på de gråbrune vinger hvor de bageste vinger har orange rande og hvide øjepletter med sort rand. Dens vingefang er ca. 3 cm.

Herorandøje er ikke registreret i Danmark siden 1981. Den lever i fugtige skovenge og lyse skove. Larverne lever af forskellige græsser bl. a. Hundegræs.

I den nyere litteratur angives at der er meget ringe sandsynlighed for at arten er overset i øst- eller midtsjællandske skove.

Sandsynligheden for at arten vil genindvandre vurderes at være meget ringe.

Levevis

Herorandøje er ikke registreret i Danmark siden 1981. Den lever i fugtige skovenge og lyse skove. Larverne lever af forskellige græsser bl. a. Hundegræs.

I den nyere litteratur angives at der er meget ringe sandsynlighed for at arten er overset i øst- eller midtsjællandske skove.

Sandsynligheden for at arten vil genindvandre vurderes at være meget ringe.

Naturlige fjender

Herorandøjes fjender er fugle, mus, firben, insekter og edderkopper.

Vidste du...?

Herorandøje forekommer stadig en del steder i Nordøstfrankrig og i det sydlige Tyskland. Den har været uddød i Holland siden 1957.

Sådan er arten beskyttet

Herorandøje er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel.

En del af dens levesteder er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven

Der skal laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU ifølge EF-habitatdirektivet . Da arten er forsvundet fra Danmark er der ikke udpeget Habitatitatområder for herorandøje.

Herorandøje er omfattet af:

Habitatdirektivets bilag IV
Bern-konventionens liste II
 
Rødliste
Fredet

Hvad kan hjælpe arten?

Såfremt herandøje genfindes i Danmark, bør lokaliteten beskyttes. Det vil også være vigtigt at sikre egnede levesteder som lysninger og enge i nærheden af findestedet.