Harlekinmariehøne

Harmonia axyridis

Udbredelse

Harlekinmariehønen er hjemmehørende i Østasien, men har etableret sig i USA og siden 2001 også i store dele af Europa.

Den blev første gang fundet på friland i Danmark i 2006 og er fundet i Københavnsområdet i 2007. På Fyn, Møn og i Sønderjylland er der gjort spredte fund af voksne individer. 

Udseende

Harlekinmariehønen er 5-8 mm lang. Den er tydeligt kuplet i formen og set fra oven er den mere rund end de fleste danske arter af mariehøns af samme størrelse.

Arten er yderst variabel i udseende. Den findes i en række farvevariationer: Den hyppigst forekommende farvetype er den røde form (  f. succinea  ), som er kendetegnet ved at have 0-19 sorte pletter, og i sorte former med 2 (  f. conspicua  ), 4 (  f. spectabilis  ) eller 12 (  f. axyridis  , sjælden) orange-røde pletter. Der er stor variation i placeringen af pletterne hos de forskellige typer.

Karakteristisk for arten er, at den har et hvidt forbryst, hvorpå der oftest er en sort tegning af form som et M. De sorte former har altid hvide sider på forkroppen, hvilket ikke ses hos andre sorte mariehønsarter. Harlekinmariehøns har oftest brune ben, og altid brune fødder.

Larven kan kun bestemmes med sikkerhed i de sidste larvestadier. I sidste larvestadium er den 7-11 mm lang. Den er sort med to længdegående orange striber på ryggen. Dens børster er sorte og orange. Hos harlekinmariehøne er puppen 6-8 mm lang og kan være alt fra gulrød til næsten sort.

Forvekslingsmuligheder

Harlekinmariehøne kan forveksles med flere andre mariehønearter på grund af den store variation i farvetegningerne.

Den røde form kan forveksles med andre mariehøner med orange-røde dækvinger såsom: den 7-plettede mariehøne (  Coccinella septempunctata ), der altid er rød med 7 sorte pletter placeret i samme position, som ikke ses hos harlekinmariehøns; den 2-plettede mariehøne (  Adalia bipunctata  ), der dog kun er ca. halvt så stor; den øjeplettede mariehøne (  Anatis ocellata  ), der er rød med 15 sorte prikker, men i modsætning til harlekinmariehøne og andre danske mariehøns, har de sorte pletter en gullig-hvid ring omkring sig.

Den stribede mariehøne (  Myzia oblongoguttata  ) er også en forvekslingsmulighed, men den er en mere oval i formen end harlekinmariehøns og dækvingerne er rødbrune med lyse, aflange pletter.

Sorte mariehøns med røde pletter er altid mindre (3-5 mm) end harlekinmariehønen.

Føde

Både voksne og larver af harlekinmariehønen lever af bladlus og andre insekter, heriblandt andre mariehønearter. Harlekinmariehønen æder med stor appetit bladlus om sommeren – til glæde for haveejere og økologiske landmænd.

Levevis

Harlekinmariehønen foretrækker at overvintre inden døre, i modsætning til de fleste andre arter af mariehøns, der overvintrer under bark, sten og græs, forklarer seniorforsker Tove Steenberg fra Skadedyrlaboratoriet. Arten overvintrer i voksenstadiet. Dens aktivitetsperiode er fra april til november/december. Arten trives tilsyneladende næsten overalt, dog oftest i byområder. Den lever på alle slags planter, hvortil bladlus og anden føde er tilknyttet.

Vidste du...?

Mariehøns udskiller en ildelugtende væske, når de bliver forstyrret.

En invasiv art

Harlekinmariehønen anses for at være en invasiv art i Danmark og ønskes bekæmpet.

Hvorfor uønsket

I England har man set, at harlekinmariehønen har trængt de andre arter af mariehøns meget tilbage, og man kan forestille sig, at der vil ske noget tilsvarende herhjemme.

Det kan blive et problem, hvis der i fremtiden kun vil være én art mariehøns i Danmark. F.eks. vil alle mariehøns forsvinde, hvis de bliver ramt af en sygdom. Fordelen ved at have flere arter er jo bl.a., at mindst én af dem sandsynligvis vil overleve i en sådan situation. Samtidig er der også risiko for, at harlekinmariehønen tillige kan gøre indhug på andre insekter, f.eks. hvis det skulle vise sig, at de også her vil kunne tage sommerfuglelarver.

Hvis der er mange mariehøns, kan det være til stor gene at dele hus og hjem med den lille bille. Mariehøns udskiller en ildelugtende væske, når de bliver forstyrret. Desuden kan de svine tapeter og gardiner til. Der er også beskrevet tilfælde af allergiske reaktioner overfor den asiatiske art mariehøne.

Status for bekæmpelse

Hvis man opdager dem indendørs, anbefaler Skadedyrlaboratoriet ved Det Jordvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet følgende:

”Ofte opsøges de samme huse år efter år som vinterkvarter. Man kan forsøge at holde stand mod mariehønsene ved at tætne revner og sprækker for at forhindre, at billerne trænger ind i huset. Har mariehønsene allerede fundet vej ind i huset i generende mængder, kan man fjerne dem med en støvsuger."

Læs mere om bekæmpelse af harlekinmariehøne

Har du set en invasiv art?

Vi vil gerne vide, hvis du har set en invasiv art. Indberet din observation her:

Indberet en invasiv art