Grønåret Kålsommerfugl

Pieris napi

Beskrivelse

Grønåret Kålsommerfugl er en lille sommerfugl med et vingefang på omtrent 33-48 mm. Den varierer meget i udseende mellem generationer. I første generation er vingeoversiden helt hvid hos hannerne, dog med en sort spids på det forreste vingepar. Hunnerne er lidt svagere aftegnet og med sorte pletter på oversiden af vingerne. I anden generation får hannerne en sort plet på forvingerne og hunnernes aftegninger træder stærkere frem.

Grønåret Kålsommerfugl kan forveksles med Stor Kålsommerfugl, Grønbroget Kålsommerfugl og Lille Kålsommerfugl, som dog alle har lidt anderledes aftegninger og mangler de grønne årer.

Biologi

Æggene lægges på over 30 forskellige plantearter, men på trods af navnet kun meget sjældent på havens dyrkede kål. Derimod er det ofte på Løgkarse, Engkarse, Vejsennep og andre korsblomster, som larven spiser med stor fornøjelse.

Sommerfuglen har flere generationer pr. år, i sjældne tilfælde op til fire. Den første generation kan ses tidligt, allerede i april, og bliver talrig i maj. Anden generation dukker som regel op sidst i juni og flyver helt til og med september. Årets sidste generation (som regel den tredje) overvintrer som puppe.

 

Levested

Grønåret Kålsommerfugl findes på mange naturtyper, især i frodige skovbryn, skovlysninger, på enge og i haver.

Udbredelse

Arten findes over hele landet, også på små isolerede øer.