Græsrandøje

Maniola jurtina

Beskrivelse

Græsrandøje er en lille sommerfugl med et vingefang på 31-47 mm. Vingeoversiden er brun med gulorange områder og sorte øjepletter på forvingerne. Forvingeundersiden har ofte en lignende farvekombination som oversiden, og har også de mørke øjepletter. Bagvingeundersiden er mere grålig og for det meste uden pletter. Hannerne er som udgangspunkt mørkere i farven end hunnerne.

Græsrandøje kan forveksles med den mere orangegule Buskrandøje, som dog menes at være uddød i Danmark. Græsrandøje flyver ofte de samme steder som Engrandøje, som dog er markant mørkere i udseendet.

Biologi

Græsrandøje har kun én lang generation i Danmark. Ægget lægges enkeltvis på forskellige arter af græsser, fx de meget almindelige rapgræs og rajgræs, samt flere arter af hvene og svingel. Efter tre uger klækkes larven som overvintrer i græsset. Næste forår spiser larven sig stor og tyk, hvorefter den forpupper sig i det høje græs og klækkes ca. to uger efter.

Levested

Arten findes stort set alle steder hvor der er halvhøjt græs, i skovlysninger, vejkanter, enge, overdrev, osv. Den trives dog dårligst i områder, hvor græsset er kort, fx i meget trimmede haver.

Udbredelse

Findes over hele landet, også på de små øer. Den ses normalt på vingerne fra starten af maj til midten af september.