Engrandøje

Aphantopus hyperantus

Beskrivelse

Engrandøje er en lille sommerfugl med et vingefang på 30-41 mm. Oversiden er ensfarvet mørkebrun med mere eller mindre utydelige vingepletter. Undersiden har derimod alt meget kraftige øjepletter med en tydelig gullig rand. Man kan af og til støde på andre variationer, fx den reducerede form (forma arete) hvor øjepletterne på undersiden er meget små. Hunner og hanner er temmelig ens af udseende, men hunner er som regel større og lysere i farven, med mere markante øjepletter.

Med sin gennemgående brune grundfarve forveksles Engrandøje sjældent med andre danske sommerfugle.

Biologi

Engrandøjen er temmelig sløset med sin placering af æg. Ofte sætter hunnen sig blot højt i vegetationen og drysser æggene tilfældigt ud over planterne og ned på jorden. Andre gange smides æggene som små bomber ved flyvningen. Når larven klækkes skal den opsøge en passende foderplante som udgøres af forskellige græsser, bl.a. Almindelig Hundegræs, Engrapgræs og Opret Hejre.

Engrandøje har kun én lang generation, henover højsommeren. Årets nye generation overvintrer som larver og forpupper sig først i juni det efterfølgende år.

Levested

Engrandøje findes alle steder med højt græs, gerne i skovlysninger.

Udbredelse

Udbredt over hele landet på nær en håndfuld af de mindste øer. Arten ses normalt på vingerne fra starten af juni til slutningen af august.