Det Hvide C

Cupido minimus

Beskrivelse

Dværgblåfugl er, som navnet antyder, en meget lille sommerfugl med et vingefang på 20-28 mm. Oversiden af vingerne er brunlig med en varierende blågrå bestøvning. Undersiden er lyst gråbrun med små klare sorte prikker.

Arten kan forveksles med Engblåfugl, der dog er noget større og i Danmark temmelig sjælden.

Biologi

Æggene lægges på enkeltvist på blomsterknopper af Rundbælg, men den kan til tider også findes på andre planter i ærteblomst-familien. Når larven klækkes borer den sig ind i knopperne og begynde at spise frugtanlægget i blomsten. Larven er tilmed kannibalistisk og kan finde på at spise andre blåfuglelarver på planten.

Dværgblåfugl har som udgangspunkt kun én generation om året. De voksne larver sætter sig til overvintring nær jorden eller i dødt plantemateriale allerede i juli og forpupper sig først i april efter at have gået uden føde i otte til ni måneder.

Levested

Arten holder oftest til på naturtyper hvor der er varmt og sandet, og hvor værtsplanten Rundbælg trives. Den er kendt fra heder, skrænter, sandede vejkanter, grusgrave og lign.

Udbredelse

Dværgblåfugl er udbredt hist og her i små lokale bestande over det meste af landet, men er dog noget sjældnere på de små øer, i Sønderjylland, samt på Lolland og Falster. Flyvetiden går som regel fra maj til juli, men i varme år kan der forekomme en delvis anden generation som flyver fra juli og helt ind i september.